woensdag, maart 18, 2009

Met den Bijbel


Zowel Gerhard, katholiek opgevoed, als Berry, van huis uit een stoere heiden, bleken vanmiddag van mening dat er een duidelijk onderscheid bestaat tusssen christelijk en katholiek. Op de vraag of het katholicisme tot de wereldgodsdienst Christendom behoort zei Gerhard na een seconde nadenken: "Dat dan weer wel." Hij keek er een beetje verbaasd bij.

Mij klinkt het allemaal heel vreemd in de oren. Christelijk is alles wat op enige manier teruggaat op het geloof in Jezus Christus als ... als wat dan ook. Katholieken zijn christenen. Punt. Ik denk dat het onderscheid christelijk - katholiek een relict is uit de verzuiling en dus een zeer korte geschiedenis heeft gekend. In het opschrift boven de katholieke school kwam het woord christelijk niet voor. De christelijke school was dus per definitie protestant.

Nu moet ik opeens denken aan mijn moeder, die naar een katholieke lagere school ging omdat die dichtbij was. Mijn grootouders waren hervormd. Mijn moeder maakte de omgekeerde taalbeweging; zij vond alle christelijke kerken katholiek en verweet de katholieken dat ze hun ware aard verdoezelden door zich katholiek te noemen. Roomsen, dat zijn het!

4 Comments:

Blogger André van der Veen said...

Het is tenslotte de allesomvattende kerk. Katholiek is iedereen. Rooms niet.

11:52 p.m.  
Anonymous Gelkinghe said...

Katholieken zijn natuurlijk wel christelijk, maar ze noemden zich vlak voor, tijdens en na de Reformatie meestal katholiek en lieten toe dat de protestanten - niet alleen gereformeerden in eerste instantie - de term christelijk monopoliseerden.

In de negentiende eeuw versmalt die term christelijk dan nog verder tot gereformeerd, ook omdat hervormden, doopsgezinden en remonstranten zich eerder protestanten noemden. De term protestants heeft daarom een wat vrijzinnige bijklank (denk ook maar aan de VPRO met puntjes), hoewel gereformeerden er net zo goed onder vallen.

Ik vermoed dan Annemarie Houkes er ook wel iets over gezegd heeft:
http://dissertations.ub.rug.nl/faculties/arts/2009/j.m.houkes/

12:17 a.m.  
Anonymous Vn said...

De ‘Encyclopedie van de godsdiensten, kerken en sekten’, van Elsevier, geeft je gelijk. Het lemma ‘christendom’ begint zo: ‘Christendom is de godsdienst der aanhangers van Jezus Christus.’ Wat verderop volgt een overzichtstabel van ‘christelijke kerken’, compleet met aantallen aanhangers in miljoenen, zo’n dertig jaar geleden. Helemaal bovenaan staan, jawel, de Rooms-katholieken, daarna volgen de Oosterse kerken, de Lutheranen, Baptisten, Presbyterianen en gereformeerden, daarna de Methodisten en Anglicanen en als laatste de Congregationalisten en nog een handjevol ‘overige gezindten’.

Het lemma ‘Christelijke Gereformeerde Kerken’, stelt dat deze ‘zijn voortgekomen uit de Afscheiding van 1834. Van 1869, toen een hereniging plaatsvond van afgescheidenen en kruisgezinden, dateert de officiële naam Christelijke Gereformeerde Kerk.’ Inderdaad van recente datum dus… (N.B.: een apart lemma ‘christelijke kerken’ ontbreekt.)

Vn

12:26 a.m.  
Blogger Suzanne said...

En de rastafari's?

7:09 a.m.  

Een reactie posten

<< Home