dinsdag, februari 16, 2010

Barack


Wat hebben we het er al lang niet meer over gehad lezers! Hoe gaat het toch met onze man in Washington? Het gaat slecht, maar verder gaat het goed.

The New Republic had vorige maand een mooi artikel over de stille revolutie die plaatsvindt. Van rechteloosheid naar recht. En vandaag verscheen dit grafiekje. In rood de ontwikkeling van de werkgelegenheid onder Bush jr., in blauw het effect van Obama's stimulerings-programma. Niet slecht.

Wat word ik moe van al dat gezeur over de waarderingscijfers. Nou, die Obama van jou doet het niet zo goed hoor, hij wordt steeds minder populair. Ja bedankt, maar dat is normaal. Eisenhower en Kennedy en Reagan en Clinton deden het in hun eerste jaar slechter dan Obama. Eigenlijk deed alleen papa Bush het echt veel beter.

Pardon? Wie was dat?

13 Comments:

Anonymous Anoniem said...

Het was toch Barach?

4:05 p.m.  
Anonymous Ex- D66/PvdA stemmer said...

Wat moet je een energie, een ambitie en een uithoudingsvermogen hebben om het beheer over de puinhoop die je voorgangers hebben achtergelaten over te willen nemen. Wat dat betreft: petje af voor Obama.

Ik zou verder ook niet zo snel weten wat je als president anders of beter zou moeten doen. Maar een aantal problemen blijven staan, of groeien groter. Bijvoorbeeld:

Ook de Democraten gebruiken, net als de Republikeinen, de "credit card" om zich door de problemen heen te betalen: het vergroten van de staatsschuld dus. Die is relatief gezien wel eens hoger geweest, maar het blijft link.

Men neemt zijn verlies niet, wil nog steeds niet de echte teruggang accepteren, en ook niet erkennen dat de Amerikaanse, te vrije vorm van kapitalisme een deel van de problemen is, en blijft vasthouden aan het te veel op korte termijn gerichte en daardoor te weinig innovatieve Amerikaanse bedrijfsmodel.

Politiek zit de situatie ook nog op slot: de Democraten en Republikeinen hebben een groot gezamenlijk belang: derde partijen, zoals die van Ross Perot of Jesse Ventura, buiten de deur houden.

Over de kwaliteit van het openbare onderwijs en de nieuwsmedia hebben we het dan nog niet eens.

En waarom leent Obama geld om de bouw van kerncentrales aan te moedigen? In dertig jaar hebben de Amerikaanse energiebedrijven geen kerncentrales willen bouwen, omdat ze die te duur vonden. Scheep de generaties na de jouwe, naast een staatsschuld, toch niet ook nog eens op kernafval en met de dure ontmanteling van kerncentrales. Kies toch meteen voor besparing en voor écht duurzaam, zou ik zeggen.

12:35 p.m.  
Anonymous Anoniem said...

Was het niet eerder dat men gewoon te bang was voor "nucular" energy? Was dat niet de echte reden? Want er zijn genoeg mensen die aan nuclear energy doen in de wereld, geld ervoor hebben ze wel.

Kernafval wordt overschat, en technieken om dit te verminderen of zelfs te elimineren worden om de haverklap gevonden. Ontmanteling zou alleen zijn als het ontmanteld moet worden.

"echt duurzaam" kan kernenergie zeker zijn. Ik vind het goed dat Obama dit aanmoedigt, ondanks de bange amerikanen. Ik vind dat als president je de taak hebt om politiek incorrecte beslissingen te nemen voor je land.

Nucleaire energie, toch niks mis mee?

5:11 p.m.  
Anonymous Ex- D66/PvdA stemmer said...

> Was het niet eerder dat men gewoon te bang was
> voor "nucular" energy? Was dat niet de echte reden?

Nee, niet in de VS; de private energiebedrijven kozen daar puur uit kostenoverwegingen vooral voor aardgas.

> Want er zijn genoeg mensen die aan nuclear energy
> doen in de wereld, geld ervoor hebben ze wel.

Tuurlijk: als de staat ervoor zorgt, en niet de private energiebedrijven (de klant), dan laat je gewoon de belastingbetaler er voor opdraaien. Of desnoods de toekómstige belastingbetaler.

> Kernafval wordt overschat, en technieken om dit
> te verminderen of zelfs te elimineren worden om
> de haverklap gevonden.

Jammer alleen dat die technieken veel te duur zijn, en dat dat geld efficiënter besteed zou zijn aan zon-/wind-/waterkracht etc. Nog even los van eventuele terrorisme gerelateerde problemen van kerncentrales en -afval.

> Ontmanteling zou alleen zijn als het ontmanteld
> moet worden.

Uiteindelijk moet elke centrale ooit een keer ontmanteld worden. Daar is in de wereld alleen weinig ervaring mee. Ziedaar dus het volgende kostenrisico. Je kúnt natuurlijk net doen alsof risico's niet echt bestaan. Daar hebben ze in de VS sowieso een hoop ervaring mee opgedaan de laatste tijd.

> Ik vind het goed dat Obama dit aanmoedigt, ondanks
> de bange amerikanen.

Ja, de Amerikanen zijn bang, maar voor de verkeerde zaken, en kernenergie is er daar niet echt één van. Het is niet voor niets dat er ook onder Reagan en Bush geen kerncentrales gebouwd zijn.

> Ik vind dat als president je de taak hebt om
> politiek incorrecte beslissingen te nemen voor je land.

Ik vind dat je de taak hebt om alleen goede, wijze beslissingen te nemen. De al dan niet politieke
incorrectheid ervan lijkt me geen doel op zich.

> Nucleaire energie, toch niks mis mee?

Waarom bouwen ze de kerncentrales in Japan toch zo ver van de grote bevolkingsconcentraties af, terwijl dáár juist al die elektriciteit nodig is?

Rechts serieus nemen, waarom dóe ik het nog? Crises zijn veel effectiever.

12:34 a.m.  
Anonymous Anoniem said...

Misschien is het idioot om er alsnog op te reageren, maar laten we het toch maar proberen.

Ik wil toch er wel op wijzen dat het idioot is om te zeggen dat technieken in kernenergie wel duur zijn, maar dan zon/wind/waterkracht niet. Dan moet je nog bedenken dat de huidige relatief lage kosten van "duurzame energie" tov vroeger grotendeels te danken is aan overenthousiaste bedrijven en gemeentes.
Dingen worden niet uit zichzelf goedkoper, er moet worden geïnvesteerd in onderzoek eer het gebeurt. Daarom is het cruciaal dat nucleaire energie wordt aangemoedigd.

Feit is dat je niet genoeg hebt aan de zon-/wind-/waterkracht om een land van energie te voorzien. Kernenergie is superschoon, veroorzaakt geen broeikasgassen, is niet gebonden aan locatie, en is veiliger dan men denkt. De dogma dat kernenergie niet duurzaam is ook foutief: Kernfusie wordt steeds reëeler en diens voorraden is onbeperkt!

Dat over terrorisme is overbezorgde doemdenkerij. Vliegtuigje kapen is toch wel een groter gevaar dan tonnen uranium vervoeren en zodanig bewerken dat het kan worden gebruikt voor een bom. Er is namelijk verschil tussen uranium voor kernenergie en uranium voor wapens. De twee dingen overlappen alleen qua de theorie dat erachter zit.

Overigens wil ik er nog op duiden dat ik politiek incorrecte beslissingen nemen niet als een doel op zichzelf zag, maar een kunnen wat een president moet beheersen. Soms zijn namelijk de beste keuzes niet politiek correct.

Qua ontmanteling: het zijn gewoon kosten dat de keuze met zich meebrengt. Elk alternatief heeft haar kosten. En de reden waarom ze het ver van de bevolkingsconcentraties bouwen is hoogstwaarschijnlijk gewoon omdat ze industrie en woning gescheiden willen houden. Ook niet leuk als je kantoor naast een kerncentrale zit, lekker gezellig. Maakt waarschijnlijk ook aardig wat lawaai. Het is geen Simpsons-scenario oid, je gaat heus niet extra ledematen groeien als je dichtbij een kerncentrale woont.

Maar ik laat het wel hierbij, ik heb al te veel geschreven dan goed voor me is.

7:12 p.m.  
Anonymous Ex- D66/PvdA stemmer said...

Zon/wind/waterkracht zijn óók duur. Alleen dáár dalen de kosten gestaag van, en dáár heb je geen grote financiële risico's of ook maar controverse om dat soort risico's (over controversiële veiligheidsrisico's hebben we het al helemáál niet).

Natuurlijk zit daar ook geld van consumenten en belastingbetalers achter. Maar belastinggeld investeren in kernenergie (even los van kernfusie-onderzoek) lijkt me geen goed idee. In Finland is die EPR nu al twee keer zo duur uitgevallen als gepland. In Duitsland moeten ze het kernafval weer uit een oude zoutmijn omhoog gaan halen omdat de boel blijkt te lekken. Het blijkt keer op keer niet zo mooi te zijn als van te voren werd voorgespiegeld. Het zijn ook vaak kosten achteráf en kosten die qua hoogte hoge mate onzéker zijn.

Of je al dan niet genoeg hebt zon-/wind-/waterkracht om een land van energie te voorzien, hangt van het land af, en zal in de loop van de tijd alleen maar minder moeilijk worden. In de VS zal het aandeel kernenergie ook ondanks die geplande centrales (door banken gemeden als de pest - zie Finland voor oorzaak) volgens de prognose afnemen. En sowieso hoef je als land niet per sé zelfvoorzienend te zijn. Belangrijker is van wie je op welke manier afhankelijk bent.

Kernenergie is natuurlijk niet "super"-schoon. Zon-/wind-/waterkracht zijn ook niet brandschoon. En iets doet mij vermoeden dat een aantal mensen dat normaal eigenlijk niks wil weten van dat hele versterkte broeikaseffect, het er bij kernenergie ineens wél graag bijhaalt. Nog zoiets: normaal heeft een groep mensen de mond vol van terrorismegevaren, maar bij kernenergie valt het ineens allemaal reuze mee.

Kernenergie zal zeker veel veiliger zijn dan "men" denkt, alleen "men" is nu eenmaal helaas slecht op de hoogte. Als je de publieke omroep en het gesubsidieerde onderwijs laat verslonzen, helpt dat ook niet echt. Voor mij is alleen interessant wat onbevooroordeelde, min of meer belangeloze, onafhankelijke deskundigen denken. Alleen dáár kan ik mijn eigen standpunt op baseren.

Kernfusie(onderzoek) is een verhaal apart; dat staat los van Obama's kerncentrales waar het om begon. En wat betreft dat uranium: als westerse landen investeren in het soort kernenergietechnologie dat fabricage van kernwapens of vuile bommen óók mogelijk maakt (het type centrale dat zeer zuinig omgaat met het beperkt beschikbare en steeds duurder wordende uranium), kunnen allerhande dictaturen "duurzaamheid" natuurlijk ook als argument aanvoeren. "Voor het maken van kérnwapens? Welnee, we gebruiken gewoon, eh... diezelfde duurzame technologie waar jullie zelf ook voor kiezen."

En inderdaad moet een president controversiële/pol.incorrecte beslissingen kunnen nemen; dat toont de echte leider. Gelukkig wil hij in Amerikaanse context ook zoiets. En dan bedoel ik niet kerncentrales laten bouwen (want dat is in de Amerikaanse context niet zo heel controversieel), maar het land een behoorlijk stelsel van gezondheidszorg geven. Helaas niet het beste stelsel (zoals ze dat bijv. al wél hebben voor oorlogsveteranen), want zoveel gezond staatsverstand kan de Amerikaanse kiezer en oppositie niet aan.

En in Japán industrie en wonen gescheiden? Als er één land waar alles boven op elkaar gepropt zit, ook nog eens met transport en recreatie erbij, is het Japan wel, vanwege het gebrek aan ruimte door het reliëf. Maar kerncentrales, die bouwen ze op honderden kilometers afstand van de steden, waar soms ook nog eens speciaal extra infrastructuur voor moet worden aangelegd. Wel een beetje een overdreven en dure manier om industrie "gescheiden" te houden van wonen. In bijvoorbeeld de stad New York hebben ze er niet zo'n probleem mee om in de buurt van bijv. een gasgestookte centrale te wonen en te werken; centrales genoeg rond Manhattan. Kolen- en gascentrales zijn in of vlakbij grote steden wereldwijd op zich nooit een groot probleem. Maar een kérncentrale is ineens "niet gezellig".

1:39 p.m.  
Blogger Marco said...

Deze reactie is verwijderd door de auteur.

4:12 p.m.  
Anonymous Anoniem said...

Ohjee daar ging mijn anonimiteit bijna. Is mijn privacy veilig bij jou, Frank?

-De enige financiele voordelen van zonwindwaterkracht zijn te danken aan de enorme investeringen daarin, door het 'groene' imago.

-Kernenergie is een alternatief waar je niet onder uit kan komen, en het is dus idioot om dat steun te weigeren.

-Kernenergie zal ook langzamerhand goedkoper worden met steun, en is een goed alternatief voor de huidige CO2-producerende methoden.

-Men let heel erg op elkaar als het gaat om nucleaire onderzoek. Iran is laatst nog op zijn vingers getikt voor het verrijken boven een bepaald niveau. Overigens is het naief om te denken dat andere landen geen onderzoek doen als wij dat niet doen.

-Over japan denk ik dat het meer was om de mensen gunstig te stemmen, en als extra veiligheidsmaatregel. Voor "als" het gebeurt. Dan moet je nu niet roepen dat ze "dus het wel erg mogelijk achten".

-Zelden zijn alle partijen belangeloos of bevooroordeeld, omdat ze vaak zelf een mening hebben dat ze over willen dragen. De kunst is dus om juist naar alles objectief te kijken en zelf de zin en de onzin uit elkaar te halen.

Zo. Ik laat het hierbij.

4:13 p.m.  
Anonymous Ex- D66/PvdA stemmer said...

Waterkracht is op veel plaatsen op de wereld natuurlijk allang zonder subsidieprogramma's rendabel in de vorm van stuwdammen, alleen het nadeel hiervan is onder meer dat de beste plekken hiervoor al grotendeels in gebruik zijn en wat betreft rivier-waterkracht er dus niet veel extra's te verwachten valt.

De investeringen in zon/wind/water(/bio) zijn niet alleen te danken aan "imago", maar ook aan het gegeven dat fossiele brandstoffen broeikasproblemen met zich meebrengen én dat met name olie problemen oplevert wat betreft:
- afnemende omvang van de voorraden;
- politiek ongunstige spreiding van voorraden (dictaturen);
- politiek onwenselijke effecten (het werkt i.h.a. zeg maar dictatuurverhogend)
En dictaturen, zijn duur. Democratieën voeren immers zelden of nooit oorlog met elkaar.
Dat het imago van zon/wind/water/bio goed is, is dus wel begrijpelijk.

Kernenergie heeft daarentegen een slecht imago gekregen door:
- de mogelijk extreme gevolgen van nu eenmaal nooit uit te sluiten ongelukken;
- daadwerkelijke ongelukken en incidenten (ook in westerse landen);
- problemen rond zoekgeraakt en lekkend afval;
- de wantrouwen wekkende geslotenheid van de sector waar het gaat om problemen.

Onder kernenergie kun je op termijn zeker wél uitkomen, als je er maar onder uit _wilt_ komen.
En dat wil je. Waarom?

- Het is helemaal niet zo zeker dat het voldoende goedkoper en financieel beheersbaar zal worden met steun. Zie opnieuw de huidige problemen bij bouw en de toekomstige ontmantelingskwestie. Het blijven enorme financiële risico's, die je met zon/wind/water/bio in veel mindere mate hebt.

- Men let weliswaar erg op elkaar, maar landen als Iran en Noord-Korea heeft men onvoldoende onder controle. En waaróm is het overigens inderdaad zo belangrijk, dat men "erg op elkaar let"? Bij bijvoorbeeld onderzoek naar en gebruik van zonnepanelen of biogas speelt dat helemaal niet. De dictatoriale leidingen van Iran en Noord-Korea wínnen juist zolang ze op de vingers worden getikt en de buitenwereld aan het lijntje houden met steeds wisselende opstellingen. Irak onder Saddam Hoessein, en Syrië, zijn hun atoomprogramma's kwijtgeraakt puur door bombardementen van Israël. Wat wekt dit allemaal toch enorm veel vertrouwen.

- Tenslotte, maar dit weet ik niet zeker, kan ik me voorstellen dat het palet aan zon/wind/water/bio méér als ook ruimtelijk en sociaal beter gespreide werkgelegenheid oplevert dan kernenergie. Die (eventueel) betere spreiding zie ik als een voordeel.

En waarom zou ik niet mogen zeggen dat Japanse burgers een ongeluk mogelijk achten? Een ernstig ongeluk ís nu eenmaal niet uit te sluiten. De computerprogramma's van de banken hielden een brede instorting van de huizenprijzen ook voor zo goed als onmogelijk. Dat mensen voor eigen rekening allerhande grote veiligheids- en financiële risico's willen lopen, dat is hun eigen zaak, maar laat andere mensen daar buiten.

3:26 p.m.  
Blogger ninest123 Ninest said...

ninest123 11.25
michael kors outlet online, burberry outlet online, prada handbags, oakley sunglasses, coach outlet, polo ralph lauren outlet, replica watches, replica watches, red bottom shoes, nike free, gucci handbags, oakley sunglasses, longchamp outlet, oakley vault, longchamp handbags, louis vuitton handbags, cheap oakley sunglasses, michael kors outlet, louis vuitton outlet, christian louboutin shoes, polo ralph lauren, michael kors handbags, michael kors outlet store, burberry outlet online, longchamp outlet online, cheap ugg boots outlet, michael kors outlet online, nike air max, nike air max, ugg boots clearance, tiffany jewelry, ugg australia, louis vuitton, louis vuitton outlet, tiffany and co, jordan shoes, ugg outlet, tory burch outlet online, prada outlet, nike outlet, ray ban outlet, ray ban sunglasses, chanel handbags, cheap ugg boots, christian louboutin outlet, cheap oakley sunglasses, ray ban sunglasses, christian louboutin

7:44 a.m.  
Blogger ninest123 Ninest said...

lululemon outlet online, nike air force, sac vanessa bruno, true religion outlet, hollister, nike blazer pas cher, mulberry uk, nike trainers, air max pas cher, hollister uk, nike air huarache, longchamp pas cher, converse pas cher, oakley pas cher, true religion outlet, scarpe hogan, true religion, ray ban uk, north face pas cher, michael kors canada, north face, tn pas cher, nike free pas cher, air jordan, hollister, coach outlet, burberry pas cher, nike free, timberland pas cher, michael kors, nike air max, coach purses, hermes pas cher, michael kors uk, coach outlet store online, longchamp, lacoste pas cher, true religion jeans, ray ban pas cher, nike roshe, ralph lauren pas cher, new balance pas cher, louboutin, guess pas cher, ralph lauren uk, nike roshe run, vans pas cher, air max, longchamp, nike air max

7:47 a.m.  
Blogger ninest123 Ninest said...

mont blanc pens, s6 cases, oakley, hollister clothing store, iphone 6 cases, ralph lauren, iphone 6s cases, iphone 5s cases, baseball bats, abercrombie and fitch, iphone 6s plus cases, asics shoes, mcm handbags, giuseppe zanotti, iphone cases, vans outlet, p90x workout, soccer shoes, north face jackets, bottega veneta, abercrombie, timberland boots, chi flat iron, new balance outlet, ray ban, insanity workout, jimmy choo shoes, soccer jerseys, reebok shoes, wedding dresses, iphone 6 plus cases, vans, mac cosmetics, ghd, beats headphones, nike air max, instyler ionic styler, air max, herve leger, gucci, north face jackets, valentino shoes, converse, louboutin, lululemon outlet, ferragamo shoes, ipad cases, celine handbags, babyliss, nike roshe, nfl jerseys, birkin bag

7:50 a.m.  
Blogger ninest123 Ninest said...

toms outlet, canada goose outlet, pandora charms, barbour, moncler, canada goose, moncler, moncler, canada goose, canada goose outlet, converse shoes, uggs canada, pandora uk, uggs outlet, marc jacobs handbags, moncler outlet, ugg, juicy couture outlet, sac louis vuitton, louis vuitton canada, moncler, coach outlet, louis vuitton uk, doke gabbana outlet, canada goose, pandora jewelry, barbour jackets, sac lancel, swarovski jewelry, montre femme, thomas sabo uk, karen millen, moncler, supra shoes, ugg, canada goose, louis vuitton, moncler, hollister canada, replica watches, moncler outlet, michael kors outlet, canada goose outlet, canada goose pas cher, pandora jewelry, wedding dress, ugg boots, swarovski uk, juicy couture, louis vuitton pas cher, ugg soldes, links of london uk
ninest123 11.25

7:52 a.m.  

Een reactie posten

<< Home