donderdag, november 18, 2010

Ben je nou helemaal

Ik heb tot nog toe altijd geweigerd om te reageren op de rabiate onzin die collega Verhoeven meende te moeten debiteren in reactie op mijn vrolijke politieke blogjes. Maar nu gaat hij te ver. Verhoeven schrijft:
Voor alles zijn het de linkse partijen, beleidsmakers, intellectuelen, journalisten, columnisten en activisten geweest die de meest fanatieke en dogmatische pleitbezorgers waren van de massa-immigratie en de multiculturele samenleving, en die decennialang stelselmatig iedere zakelijke en inhoudelijke discussie op dit gebied hebben getorpedeerd en getaboeïseerd. Het gaat bij de term ‘Linkse Kerk’ dan ook niet zozeer om het aantal zetels dat de linkse partijen wel of niet hadden, maar om het morele en pseudo-intellectuele terrorisme waarmee de linkse predikers en inquisiteurs voortdurend de critici van hun multiculturele heilstaat hebben bestreden, door hen weg te zetten als vreemdelingenhaters, racisten, fascisten, nazi’s en beschavingsloze Untermenschen (toen dat onvoldoende hielp, werd ook fysiek geweld niet langer geschuwd).
Ik zie af van commentaar op de volstrekt overspannen retoriek en de constante hyperbolische figuren. Dat lukt me zelfs bij de term 'pseudo-intellectueel terrorisme'. Dat is een dubbele belediging en daarom kan ik er een beetje om glimlachen.

Maar wat Verhoeven hier met droge ogen suggereert is dat links, linkse partijen, hun pseudo-intellectuelen, ik dus, fysiek geweld niet schuwen.

15 Comments:

Anonymous bezorgde NL-er said...

Je collega stelt het misschien wat pompeus, maar de essentie klopt wel. De zgn k*t marokkaantjes zijn een regelrecht gevolg van de linkse kerk.

8:13 a.m.  
Blogger Xander Michiel Beute said...

Onvoorstelbaar dat dit soort teksten tegenwoordig gemeengoed dreigt te worden. Elke geschiedenisleraar kan je vertellen dat er in Nederland nog nooit een linkse meerderheid is geweest, nog nooit een links kabinet en dat er dus nooit louter links beleid is gevoerd.

Sterker nog, er zijn wél echt rechtse kabinetten geweest.

Dat linkse partijen achteraf misschien andere keuzes hadden moeten maken is evident. Dat geldt uiteindelijk ook voor rechts. Waar het werkelijk om gaat, is dat het niet aangaat om achteraf met dit soort polariserende en agressieve verwijten te komen. Los van het feit dat ze weinig constructief en daarmee zinloos zijn, gaat het volledig voorbij aan de gedachte dat links en rechts hetzelfde doel nastreven, alleen beide via een andere weg. Wie weigert dat in te zien is zo cynisch geworden dat debatteren geen zin meer heeft.

Het is treurig te moeten constateren dat kinnesinne de toon bepaalt. De zogenaamde 'linkse' media, waar steeds naar wordt verwezen, bleken bij de laatste twee verkiezingen voor de Tweede Kamer vaker een platform te bieden aan rechtse politici dan aan linkse. Intussen vertegenwoordigt die 'linkse kliek' in Den Haag waar nu 'afgerekend mee moet worden' wel bijna de helft van de Nederlandse bevolking.

Gematigdheid is op zijn plaats. Links en rechts.

12:26 p.m.  
Anonymous Anoniem said...

Jouw politieke blogjes zijn helemaal niet ‘vrolijk’, maar zitten vol vuile insinuaties naar jouw politieke tegenstanders, met name de PVV en de PVV-kiezer. Van mij mag je, maar dan moet je het niet raar vinden als je daar een stevig antwoord op krijgt.

Wat betreft mijn opmerking over links geweld, het volgende: Fortuyn is vermoord door een linkse activist, die je zou kunnen afdoen als een gestoorde eenling. Maar in de aanloop naar de verkiezingen van mei 2002 hebben zijn politieke tegenstanders van PvdA, GroenLinks, D66 en een hele meute journalisten er alles aan gedaan om Fortuyn af te schilderen als extreem-rechts, een fascist en een racist. Daarmee hebben ze een een klimaat gecreëerd dat geweld tegen zo’n politicus legitimeert. Hetzelfde is gebeurd bij Ayaan Hirsi Ali (denk aan de brief die Wallage schreef aan Van Aartsen waarin hij een besmuikt verband legde tussen de islamkritiek van Hirsi Ali en de Nazi-holocaust). Hetzelfde gebeurt al jaren bij Wilders. Toen Theo van Gogh werd vermoord, hoorde je in linkse kringen vaak de opvatting dat hij het daar toch zelf naar had gemaakt, vanwege zijn beledigingen aan het adres van moslims en de islam. Een paar jaar geleden werd een website geopend waar je kon tekenen voor de opheffing van de beveiliging van Wilders. Dat dit feitelijk neerkomt op een doodvonnis, verhinderde duizenden mensen niet om daar te tekenen. Eenzelfde oproep deed journalist Henk Hofland in Pauw & Witteman:

http://www.youtube.com/watch?v=CHhwRG3qnT4

(vervolg hieronder)

2:31 p.m.  
Anonymous Anoniem said...

Hieronder een ander fragment uit Pauw & Witteman, waar PvdA-kamerlid Diederik Samson eerst uitlegt waarom Wilders géén fascist is, maar eigenlijk toch ook weer wel… Daarna zegt oud-hoofdcommissaris van politie Amsterdam, Joop van Riessen, dat hij Wilders het liefste zou willen ‘mollen’ (‘dat is een normale reactie’, zegt hij) en dat alle PVV-stemmers het land moeten worden uitgezet. De reactie van Samson: ‘Als u zegt de eerste aanvechting is, we mollen hem, ik geloof niet dat dat mijn eerste aanvechting is…’ Pauw maakt er vervolgens een grapje over. Samson: ‘Wij hebben daar andere spelregels voor, dat heet verkiezingen…’ Zó luchtig gaan een linkse politicus en een linkse omroep dus om met een oud-politieman die een politicus doodwenst en zijn electoraat zou willen later deporteren. Hahaha, lachen!

http://www.youtube.com/watch?v=Jyx8l7LSVIU&feature=related

Ephimenco heeft deze trend beschreven in een column in Trouw:

http://www.trouw.nl/achtergrond/Dossiers/article1430797.ece

En ook Carel Brendel heeft haar gedocumenteerd:

http://www.hetverraadvanlinks.nl/AntiWilders.htm
Joep Schrijvers op de website ‘Humanistische Denktank’: ‘De redelijke, linkse en christelijke mensen, zullen een eventuele moord op Wilders met een zucht van verlichting verwelkomen en hemzelf de schuld geven. Had hij maar niet moeten kwetsen en beledigen. Wat hier gebeurt is het goedkeuren van moord als sanctie voor hen die zich niet houden aan de regels van de dialoog.’

Zeker, ik weet dat er heel wat linkse mensen zijn die geweld tegen hun politieke tegenstanders afkeuren en ik weet ook dat jij er daar één van bent. Maar jij hebt blijkbaar niet in de gaten dat de zogenaamde ‘Linkse Kerk’ intussen helemaal niet meer zo geweldloos is als het gaat om iemand als Wilders en de PVV. Als je dat denkt, heb je toch echt niet goed opgelet de afgelopen jaren. Ik vind dat er slechts een gradueel verschil bestaat tussen een politicus wiens ideeën je verafschuwt stelselmatig neerzetten als een fascist en nazi – het net uitgekomen boekje van Rob Riemen, een linkse ‘intellectueel’, probeert opnieuw te bewijzen dat Wilders een ‘fascist’ is (wat op zichzelf mag, maar meneer is doof en blind voor alle evidente bewijzen van het tegendeel) – en het oproepen tot de liquidatie van die politicus. Iemand keer op keer neerzetten als een fascist, racist en ‘kleine Hitler’ is weliswaar nog geen vorm van directe fysieke geweldpleging, maar het is daar wel het voorportaal van.

(vervolg hieronder)

2:33 p.m.  
Anonymous Anoniem said...

Ik heb lang nagedacht over dat zinnetje over geweld. Ik heb het opgeschreven met in mijn gedachten de aanslag op Janmaat en zijn partij, bij Kedichem. Politicoloog Meindert Fennema zei hierover het volgende in Trouw (29-6-2006): ‘Vele jaren heeft in Nederland een klimaat van politiek correcte vervolging gehangen. Alles wat naar rechts zweemde, was fout. Links, zelfs al was het nog zo onverdraagzaam en gewelddadig, was daarentegen prima. … Dit politiek correcte denken had ook gewelddaden ten gevolg… Een duidelijk voorbeeld daarvan [is] de aanslag die op Janmaat werd gepleegd door zogenaamde antifascisten.’

Meindert Fennema is lid van GroenLinks, maar ik vind hem géén lid van ‘de Linkse Kerk’. Zo vind ik ook PvdA-ers als Paul Scheffer en René Cuperus géén leden van ‘de Linkse Kerk’, omdat zij namelijk wél blijk geven van kritische politieke zelfreflectie en de bereidheid tot het voeren van een inhoudelijke discussie over immigratie, integratie, islam, Wilders en de PVV. Dus: ‘links’ is niet hetzelfde als ‘de linkse kerk’.

Wat betreft dat ‘geweld’ geldt dus ook: niet héél links. Maar als ik links was, zou ik me toch behoorlijk onbehaaglijk gaan voelen bij hetgeen ik hierboven heb beschreven. Ik geloof dat het de linkse filmmaker Eddy Terstall is die ooit heeft gezegd: Je moet niet zozeer bang zijn voor degenen die tegenover je op de barricades staan, als wel voor degenen die naast je op de barricades staan.

SV

2:35 p.m.  
Blogger Xander Michiel Beute said...

Ik had mij voorgenomen om een mooie repliek te schrijven en in voorbereiding daarop zat ik te kijken naar het fragment van Diederik Samson in Pauw en Witteman. Hij legt glashelder uit waarom Wilders geen fascist is, maar er wel abjecte ideeen op nahoudt en doet dat in keurige bewoordingen en met gevoel voor nuance. Dat de mensen van Geen Stijl en hun volgers hier iets fouts inzien, of zelfs een oproep tot geweld, zegt alles over hen en niets over Samson. Die is hier het fatsoen zelf.

In het fragment van Brendel worden alle regels van goed fatsoen en goed argumenteren met voeten getreden.

Ik vind het onvoorstelbaar dat Samson wordt aangehaald als voorbeeld van het goedkeuren van geweld en die totaal ongefundeerde en ronduit beledigende opmerking van Brendel als het bewijs daarvan. Dat is een aanfluiting.

Linkse kerk. Kogel van links. We leven al decennia in een democratisch land met vrijheid van meningsuiting. Rechts: 'O, we mochten nooit zeggen wat we dachten.' Huilie huilie. We kennen het nu wel. Over tot de orde van de dag graag.

9:48 p.m.  
Blogger Frank Blaakmeer said...

Laat ik er dit nog van zeggen:

1. ik was trots op links toen Cohen in het debat met Wilders (voor de recente verkiezingen) zijn afschuw uitsprak over het feit dat Wilders bewaakt moet worden.

2. Ik was trots op links toen Halsema het in het debat over haar beveiliging opnam voor Ayaan Hirsi Ali, tegen de zin van CDA en PVV.

3. Ik was trots op links toen PvdA premier Kok na de moord op Fortuyn precies de juiste woorden wist te vinden om uitdrukking te geven aan de afschuw die elk weldenkend mens op dat moment voelde.

10:15 p.m.  
Anonymous Anoniem said...

(ex)Leerling zijnde voelt dit aan als een of ander titanenstrijd.

Zelf heb ik niet veel te zeggen behalve het volgende:
Ik vind het hele gedoe om politiek pauper omdat het steeds het kiezen van een kamp, en je daar zoveel mogelijk aan vastklampen is.
Zelden hoor ik over middenwegen.

Immer is het de ander beschuldigen van dit en dat, en hoe je eigen kamp daar boven staat. Een soort ollekebolleke. Wat ik vaak zie is ofwel een kleuterklasje rhetorische net iets meer geschikte kinderen kibbelen. Dat, of een soort politieke equivalent van reclame, die van de slechte soort.

Het probleem van dit 'ik hoor bij die en jullie zijn stom'-gedrag is dat het zelfversterkend werkt. Je hebt net een kans gekozen, wellicht hebben ze wel meer leuke ideeen! Je gaat dingen vaker met een roze bril bekijken, want het past ook allemaal bij elkaar! Je krijgt een soort van cirkelredenering. Redeneringen die ontstaan uit linkse/rechtse ideeen versterken dan weer andere linkse/rechtse ideeen. Ik leg het misschien een beetje omslachtig of onduidelijk uit, maar het komt neer op dat ik vind dat mensen die echt heel erg links of rechts zijn, of in ieder geval zich heel erg vastklampen aan hun politieke overtuiging, vaak niet meer mee te redeneren zijn.

Het heeft wel iets menselijks en logisch, maar zoveel menselijks is ook stom. Het heeft iets wegs van religieuze overtuigingen, al heeft deze uitspraak weer iets wegs van een godwin.

Verder zeg ik:
Iets met door de bomen het bos niet meer zien.

Gister-links is niet vandaag-links, en als je het goed doet is het ook niet morgen-links. (Idem Rechts)

Zoals twee ruziende ouders hun kind verwaarlozen, zelfs al ruzien ze om het welzijn van hun kind. (Ja, die vind ik wel mooi. De zin niet per se, maar wel de vergelijking!)

Stereotypes moeten stereotypes blijven, en niets meer.

Links of rechts, groei een stel testikelen, word nuchterder en minder elitair, leer verdomme prioriteiten te stellen, opnieuw te beginnen als het overduidelijk fout gaat, en probeer iets intelligenter over te komen dan elke doorsnee pseudo-intellectuele wanna be.

En niet echt jullie teksten gelezen, niet dat ik zelf iets te zeggen heb, maar op het moment dat je de geschiedenis induikt en allemaal onnodige referenties omhoog gaat halen...

En ik lees nu "Huilie huilie. We kennen het nu wel. Over tot de orde van de dag graag."
Ja dat vat het een beetje samen. Hulde Meneer Beute!

Meneer Blaakmeer toch! U bent geen pseudo-intellectueel!

P.S.
En excuses als ik een beetje overkom als het loonslaafje die op een slechte moment de vergaderzaal binnen komt lopen.
En ook excuses voor de enorm lange comment die waarschijnlijk 3 keer korter kon.

10:34 p.m.  
Anonymous Anoniem said...

Links geeft toe dat zij het niet altijd bij het rechte eind heeft gehad. De gevolgen van immigratie zijn onderschat, deze inschatting kwam niet voort uit morele superioriteit, maar uit een te positief mensbeeld.

Maar wat hebben de kabinetten Lubbers ook alweer gedaan om een multicultureel drama te voorkomen? Alleen SP zag in de jaren 80 het probleem. Of is dat geen linkse kerk?

Spreken over "de Linkse kerk" is populisme ten top. Geef de overheid en linkse intellectuelen de schuld maar.

Je kunt toch niet werkelijk tevreden zijn met een pvv fractie? Hoe win je zo het vertrouwen van de "burger" terug. Wilders doet als of de EU een wereldramp is & NL het slechts bestuurde land ooit is. Als je daar geen weerwoord op mag geven dan ga je het straks nog geloven.

Het nieuwe kabinet is negatief ten voeten uit. Geen geld voor kunst, geen visie op duurzaamheid, geen modernisatie van arbeidsmarkt, geen oplossing mobiliteit, maar ook geen extra agenten. Het niets kabinet.

Victor

5:58 p.m.  
Anonymous Anoniem said...

Wat een stelligheid in deze kolommen. En wat een verwarring. Maar wat wil je, de politiek. Een oerwoud met steeds dezelfde foefjes. Schijnbaar berustend op redelijke overwegingen. 'Veel menselijks is stom.' Hoor, hoor.

edmund w

7:18 p.m.  
Blogger ninest123 Ninest said...

ninest123 11.12
vanessa bruno, new balance pas cher, nike free, air max, nike air max, nike blazer, true religion outlet, hogan outlet, louboutin, ray ban sunglasses, michael kors, hollister, nike tn, longchamp, coach factory outlet, air max pas cher, nike free pas cher, true religion outlet, hollister, longchamp, sac guess, vans pas cher, polo lacoste, michael kors uk, michael kors pas cher, abercrombie and fitch, true religion jeans, sac hermes, air max, polo ralph lauren, north face, mulberry, ralph lauren, nike roshe run pas cher, timberland, ray ban pas cher, nike air force, nike trainers, michael kors outlet, coach purses, north face, air jordan, nike roshe, true religion jeans, converse pas cher, oakley pas cher, lululemon outlet online, nike huaraches, coach outlet store online, sac burberry, sac longchamp pas cher

7:50 a.m.  
Blogger ninest123 Ninest said...

louboutin shoes, burberry outlet, tiffany and co, tiffany and co, jordan shoes, uggs outlet, chanel handbags, louis vuitton handbags, gucci outlet, nike free, louboutin outlet, prada outlet, ugg boots clearance, michael kors outlet, michael kors outlet online sale, air max, ray ban sunglasses, christian louboutin, uggs, louis vuitton outlet stores, air max, cheap uggs, ray ban sunglasses, michael kors outlet, replica watches, louis vuitton outlet, michael kors outlet, longchamp handbags, oakley sunglasses, ray ban sunglasses, nike shoes, polo ralph lauren, louis vuitton, oakley sunglasses, polo ralph lauren outlet, oakley sunglasses cheap, ugg outlet, cheap oakley sunglasses, prada handbags, tory burch outlet, louis vuitton outlet, michael kors outlet, michael kors outlet, rolex watches, longchamp handbags, burberry outlet, louboutin, longchamp outlet, oakley sunglasses

7:58 a.m.  
Blogger ninest123 Ninest said...

montre homme, ugg boots, marc jacobs, moncler, michael kors handbags, moncler, canada goose, barbour, swarovski crystal, doke gabbana, pandora charms, rolex watches, sac louis vuitton, links of london, moncler, louis vuitton, michael kors outlet online, supra shoes, converse shoes, ugg pas cher, louis vuitton uk, pandora jewelry, coach outlet store online, moncler, sac lancel, sac louis vuitton, canada goose jackets, canada goose outlet, pandora jewelry, moncler, canada goose, wedding dresses, ugg, toms shoes, michael kors outlet, juicy couture outlet, louis vuitton, thomas sabo, barbour, moncler outlet, canada goose, canada goose, moncler, ugg, juicy couture, moncler, pandora charms, karen millen, canada goose, hollister, ugg, canada goose uk, swarovski

8:06 a.m.  
Blogger ninest123 Ninest said...

reebok outlet, instyler, lululemon outlet, mac cosmetics, birkin bag, gucci, celine handbags, iphone 6s cases, louboutin, iphone 6 plus cases, valentino shoes, insanity workout, hollister clothing store, soccer shoes, iphone cases, soccer jerseys, iphone 6s plus cases, asics running shoes, converse, nike roshe run, nfl jerseys, abercrombie, air max, ray ban, vans shoes, mcm handbags, jimmy choo outlet, north face outlet, s6 case, ralph lauren, p90x, vans, air max, herve leger, chi flat iron, north face jackets, ghd, timberland boots, beats by dre, oakley, wedding dresses, new balance shoes, baseball bats, bottega veneta, ipad cases, mont blanc, abercrombie and fitch, ferragamo shoes, giuseppe zanotti, iphone 5s cases, iphone 6 cases, babyliss pro
ninest123 11.12

8:13 a.m.  
Blogger John said...

louis vuitton handbags
oakley sunglasses
retro jordans
gucci outlet
canada goose jackets
oakley sunglasses
louis vuitton
kobe bryant shoes
coach factory outlet
ugg boots
louis vuitton handbags
ugg australia
cheap jordans
cheap uggs for sale
tory burch outlet online
michael kors bag
ugg outlet
louis vuitton outlet
ralph lauren polo
ugg boots
ray ban sunglasses
true religion outlet
giuseppe zanotti sneakers
ugg boots
fitflops sale clearance
oakley sunglasses wholesale
oakley sunglasses
uggs for men
ugg outlet
christian louboutin outlet
ray ban outlet
louis vuitton bags
louis vuitton handbags
hollister kids
oakley sunglasses
beats by dre
timberland boots
ray ban sunglasses outlet
canada goose outlet
20151226yuanyuan

10:25 a.m.  

Een reactie posten

<< Home