dinsdag, oktober 13, 2009

Rollatortje


Gisteren liet de Volkskrant in veelkleurendruk twee prachtige afbeeldingen zien uit het 15-de eeuwse getijdenboek van Katharina van Kleef. Op één van de afbeelding zien we de Heilige Familie. Maria en Jezus dragen hun aureool, Jozef, in de late middeleeuwen nog vooral een iconografische representant van het Jodendom, moet het zonder doen. Het perspectief is krakkemikkig en op de tegelvloer ontbreekt het volledig. Wat waarschijnlijk uniek is in deze afbeelding is Jezus' looprekje met wieltjes. Ook de kleine Jezus heeft moeten leren lopen. Ik zou heel graag weten of er uit zijn mond ook een vroom tekstje komt, maar het woordlint is onleesbaar en dat niet alleen omdat het Latijn is.

Ik moest onwillekeurig even denken aan de kleine Oskar uit Die Blechtrommel, die een gebeeldhouwd Jezuskindje zijn trommel om de hals hangt, de stokken in de houten handen zet en zegt: "trommel dan, je kunt toch alles!"

Nee, eerst leren lopen.